HAKKINDA

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

 

Mustafa Solak, 1953 yılında Eskişehir’de doğdu. 1976’da Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Anadolu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Bilim Dalı’nda Doktora eğitimini tamamladı. Dr. Solak, 1985 yılında Öğretim Görevlisi olarak, 1986 yılında ise Yardımcı Doçent olarak atandı. 1989 yılında İskoçya Tıp Fakültesi Duncan Guthrie Medical Genetik Enstitüsünde 6 ay süreyle Rekombinant DNA Teknolojisi alanında çalışmalarda bulundu. 1992 yılında ise Tıbbi Genetik Bilim Alanında Doçent unvanını aldı. Dr. Solak, 1999’da Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atandı. Halen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

 

Dr. Solak’ın alanında 64’ü uluslararası, 52’si ise ulusal hakemli dergilerde olmak üzere toplam 116 bilimsel makalesi, yine 50’si uluslararası, 86’sı ise ulusal düzeydeki bilimsel toplantılarda sunulan toplam 136 bildirisi bulunmaktadır. Dr. Solak, alanında toplam 4 kitabın bölüm yazarlığını, 4 kitap editörlüğü, 15 bilimsel projenin yürütücülüğünü, 17 lisansüstü tezin danışmanlığını gerçekleştirdi. 27 projede araştırmacı olarak yer aldı.

Dr. Solak, değişik üniversitelerde pek çok farklı yönetim kademesinde idari görev yaptı.

 

Anadolu Üniversitesi’nde; 1987-1993 yılları arasında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1989-1993 yılları arası Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Müdür Yardımcılığı, Yönetim Kurulu ve Genetik Danışmanlık Konseyi Üyeliği, 1990-1993 yılları arası Tıp Fakültesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 1992-1993 yılları arası önce Döner Sermaye İşletmesi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

 

1993-1994 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde Tıbbi Genetik Laboratuvarı kuruluşunda çalıştı.

 

1994-1999 yılları arası Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Solak, çalıştığı bu dönemde; Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1994-1998 yılları arası Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-1999 yılları arası Tıbbi Biyoloji AD. Kurucu Başkanlığı yaptı.

 

Dr. Solak, 1999 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Profesör olarak atandı.  Dr. Solak bu üniversitede; 1999- 2003 yılları arası Rektör Yardımcılığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2007 yılları arası Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2006 yılları arası iki dönem Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2002-2006 yılları arası Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2008 yılları arası Fakülte Kurulu Üyeliği, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Tıbbi Biyoloji AD. Başkanlığı, 2004-2007 yılları arasında Tıbbi Genetik AD. Başkan Vekilliği, Tıp Fakültesi Tıbbi Etik Kurul Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK, 2008- 2019 yılları arasında farklı komisyon ve konseylerde de farklı görevler yapmıştır.

 

2008 - 2011 yılları arasında;

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Danışmanlığı, Denetleme Kurulu Üyeliği ve Kurul Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu Üyeliği,

 

2011-2019 yılları arasında ise;

İki dönem Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekilliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği,  YÖK Tıp – Sağlık Komisyonu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği (YÖK Temsilcisi), Sağlık Bakanlığı Genetik Hastalıklar Bilim Komisyonu Üyeliği,  Üniversite Hastaneleri Komisyonu Üyeliği, Hemşirelik Komisyonu Üyeliği, Program Açma Taleplerini Yerinde İnceleme Çalışma Grubu Üyeliği ile İki dönem Üniversitelerarası Kurul Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı, Afyon - Uşak Zafer Bölgesel Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) GEBİP Teşvik Ödülleri Seçici Kurulu ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alan Komitesi Yürütücülüğü görevi bu görevler arasında sayılabilir.

 

 Prof. Dr. Mustafa Solak rektörlük yaptığı dönemde;

  • Sağlık Eğitimi, Sağlık Hizmetleri ve Termal Sağlık Turizminin gelişmesine yönelik çeşitli çalışmalar yaptı, Uluslararası geniş katılımlı Termal sağlık Kongresi düzenledi.

  • Sağlık Eğitimi alanında başta Tıp Eğitimi olmak üzere 13 sağlık mesleği eğitimine ait Çekirdek Eğitimi Programlarının (ÇEP) hazırlanmasına öncülük etti.

  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ile Onkoloji ve Hematoloji Hastanelerinin Kuruluşunu gerçekleştirerek hizmete açtı.

  • Ülkemizde sağlık eğitimi ve sağlık insan gücüne ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma olan ve üç kez yayınlanan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu’’ adlı yayınların editörlüğünü yaptı.

  • Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Afyonkarahisar ve ülke Ekonomisine Kazandırılması için Orman ve Su işleri Bakanlığının iş birliğiyle yapılan üç çalıştayda paydaş kuruluş olarak ev sahipliği, bir uluslararası kongrede düzenleyici ortak olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Toplantılar tertip etti.

  • Üreticileri bilgilendirmek üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalışma Grubunu (TABÇAG) kurdu. 15 adet eserin editörlüğünü hazırladı.

  • Afyonkarahisar ili ve Kahraman Kazan İlçesi için Termal Kent Projeleri hazırladı.

  • Afyon-Uşak Zafer Bölgesel Teknopark A.Ş.’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

  • TÜBA, GEBİP Teşvik Ödülleri seçici kurulu Yürütücülüğü ile, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alan Komitesi yürütücülüğü görevlerinde bulundu.

 

 

TÜBA Asli Üyesi ve Konsey Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa SOLAK, halen Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Mustafa SOLAK Resmi Web Sitesi ©2014